Bác Hồ trong tim tôi

BÀI DỰ THI SỐ 21

06-11-2014 09:25:28

Bác Hồ là vị lãnh tụ tối cao, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim nhân loại, hình ảnh của Người là biểu tượng của tình yêu bao la, thiết tha nhất. Cả cuộc đời Người đã chiến đấu cho dân tộc, cho con người trước hết là những người bị áp bức đau khổ. Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta

Xem chi tiết »

BÀI DỰ THI SỐ 22

06-11-2014 09:26:14

Bác Hồ đã có những câu nói và lời căn dặn trở thành triết lý và định hướng con đường đi cho dân tộc Việt Nam: "Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta…" và “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Xem chi tiết »

BÀI DỰ THI SỐ 23

06-11-2014 09:27:03

Học tập theo tấm gương Bác Hồ - Vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc, chúng ta học tập về nhiều mặt, nhiều phương diện trong cuộc sống, từ lòng yêu nước, thương dân, tinh thần đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc đến những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Bác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật và Người đã được công nhận là một danh nhân văn hóa thế giới.

Xem chi tiết »

BÀI DỰ THI SỐ 24

06-11-2014 09:27:50

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động lớn về đạo đức, với mục đích là nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam XHCN có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ. Như vậy, nội dung cốt lõi của cuộc vận động là giáo dục và rèn luyện cho cán bộ, đảng viên và cho mọi thành viên trong xã hội là đạo đức cách mạng, đạo đức của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Xem chi tiết »

BÀI DỰ THI SỐ 25

06-11-2014 09:28:31

“Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc”. Câu nói này đã theo tôi từ rất lâu: từ khi còn bé đến khi tôi đã trưởng thành. Và càng tìm hiểu về Bác, càng đọc nhiều sách, tôi càng hiểu rõ hơn và càng thấm nhuần hơn câu ý nghĩa của câu nói này. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta noi theo.

Xem chi tiết »

Bản quyền của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Tp.HCM

Thiết kế website Công Nghệ Việt

thống kê

Đang online:

Lượt truy cập: 303227

thi cong noi that van phong, bom cong nghiep, bom ebara, quat cong nghiep, cty to chuc su kien tphcm, phuong phap nuoi tom, rut ham cau