Tài liệu học tập

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
0
29-06-2016 15:40:54

 

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,

CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

----------

NỘI DUNG BÁO CÁO

A. Sự cần thiết tổ chức học tập và thực hiện chủ đề năm 2014

- Tiếp tục cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo Chỉ thị 03-CT/TW

- Bối cảnh và điều kiện mới của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

B. Những nội dung cơ bản cần tập trung nghiên cứu, quán triệt

I. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

1.1. Về tinh thần trách nhiệm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm

- Trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm

- Trách nhiệm công dân và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

- Cơ sở lý luận và thực tiễn của tinh thần trách nhiệm

- Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức tựu trung lại là “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm

a) Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác

b) Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao

c) Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng

d) Trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi

*Về tinh thần trách nhiệm, trên Báo Nhân dân, số 36, ngày 13/12/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Hiện nay, phong trào tự phê bình và phê bình đang mở rộng ở nhiều nơi. Đó là một bư­ớc tiến đáng mừng. Nh­ưng trong những cuộc kiểm thảo, có một thiếu sót chung và quan trọng là ch­ưa nêu thật rõ tinh thần trách nhiệm. Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đư­a cả tinh thần, lực l­ượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vư­ợt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy,… là không có tinh thần trách nhiệm. Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm.

Tinh thần trách nhiệm là nắm vững chính sách, đi đúng đường lối, làm tròn nhiệm vụ. Đảng và Chính phủ điều tra, nghiên cứu, cân nhắc cẩn thận nhằm vào lợi ích chung của nhân dân, đặt chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, hiểu suốt hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phư­ơng mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu thấu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như­ là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như­ thế là làm trọn nhiệm vụ. Để thực hiện chính sách, làm trọn nhiệm vụ, cán bộ chẳng những phải chịu khó giải thích, tuyên truyền, cổ động mà còn phải bàn bạc với quần chúng, hỏi ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình... thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với nhân dân. Bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư­ tự lợi là trái với tinh thần trách nhiệm. Tách rời chính sách ra một đ­ường, nhiệm vụ ra một đường là sai lầm. Tinh thần trách nhiệm là gắn liền chính sách và đ­ường lối để làm trọn nhiệm vụ.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

2.1. Về chủ nghĩa cá nhân và sự cần thiết phải chống chủ nghĩa cá nhân

- Chủ nghĩa cá nhân đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình (địa phương) mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc”

- Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng, nó là nguồn gốc của những “căn bệnh”

- Chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, thường xuyên của những người cộng sản chân chính

- Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ

- "Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là giày xéo lên lợi ích cá nhân”

2.2. Những biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân

a) Biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

- Bệnh nể nang:

- Bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị:

- Bệnh cá nhân:

- Bệnh hữu danh vô thực:

-  Bệnh tham lam: 

-  Bệnh lười biếng:

-  Bệnh tham ô... 

b) Tác hại của chủ nghĩa cá nhân

- “Chủ nghĩa cá nhân” đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm

- Do chủ nghĩa cá nhân mà phạm phải nhiều sai lầm

- Chủ nghĩa cá nhân làm mất lòng tin của dân với Đảng, với cán bộ.

- Chủ nghĩa cá nhân là một trong ba nguy cơ đối với Đảng cầm quyền.

*Về chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”. “Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng, nó là nguồn gốc của những “căn bệnh” làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hoá Đảng, chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân thì cách mạng còn gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, thường xuyên của những người cộng sản chân chính. Người cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên “trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết trên trán chữ “cộng sản” là được họ yêu mến”, mà phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm cho Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Theo Người, chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân nó sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, làm mất lòng tin cậy của dân với Đảng. Và “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Nguyên nhân sâu xa, xét đến cùng dẫn tới sự suy thoái biến chất, làm giảm sức chiến đấu trong Đảng đó chính là chủ nghĩa cá nhân: “Do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”; “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ”.

Người đưa ra kết luận: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí… Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”. Vì vậy, phải triệt để đấu tranh, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân.

3. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm

3.1. Về nói đi đôi với làm và sự cần thiết phải nói đi đôi với làm

- Nói thì phải làm là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc thực hành đạo đức

- Thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành động, tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức,

- Biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức

3.2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về "nói đi đôi với làm"

- Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

- Không được nói một đàng, làm một nẻo

- Không được hứa mà không làm

- Không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... phải thật thà nhúng tay vào việc

4. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

4.1. Tấm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm

- Tự xác định trách nhiệm của người dân mất nước, ra đi tìm đường cứu nước,

- Thực hiện trách nhiệm thức tỉnh dân tộc Việt Nam về nhiệm vụ và con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

- Thành lập Đảng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp và dân tộc

- Trong lao tù hay khi làm việc tại Quốc tế cộng sản luôn luôn mong muốn được hoạt động.

- Vì mục tiêu giành độc lập dân tộc, làm cho ích quốc lợi dân, “dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề”

- Trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất “như người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận”

- Trước khuyết điểm chung, đã thể hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm, không né tránh, thay mặt Đảng, Chính phủ xin lỗi nhân dân

4.2. Tấm gương về chống chủ nghĩa cá nhân

- Tấm gương chống sùng bái cá nhân

- Tấm gương sống chân thành, khiêm tốn, phấn đấu suốt đời vì nước, vì vì dân

- Tấm gương sống trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng quyền lực

4.3. Tấm gương “nói đi đôi với làm”

- Tấm gương thực hành sáng tạo năm nội dung: Thực hành lý luận; thực hành dân chủ; thực hành dân vận; thực hành đại đoàn kết; thực hành đạo đức cách mạng và đạo đức làm người.

- Tấm gương nói ít, làm nhiều, có những vấn đề đạo đức, không nói mà chỉ làm

- Dù việc lớn hay nhỏ, tự mình phải làm gương trước. 

-  Nói đi đôi với làm, tấm gương lối sống trung thực, giản dị,  đối lập với giả, với dối

*Về nói đi đôi với làm, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng nền đạo đức mới. Đối với mỗi người, lời nói phải thống nhất và được thực hiện nghiêm túc thì mới đem lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân và cho xã hội. Nói đi đôi với làm không đơn thuần là phương châm và cách thức tu dưỡng đạo đức mà còn là cơ sở để phân biệt giữa đạo đức cách mạng với những thứ đạo đức khác. Nói mà không làm là đặc trưng của giai cấp bóc lột, kiểu mệnh lệnh ép buộc, gian trá: “Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm” hay “nói một đằng, làm một nẻo” của những kẻ cơ hội. Trái lại, lời nói đi đôi với việc làm, luôn tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu là đạo đức của người cách mạng nói chung.

Hồ Chí Minh dạy: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó. Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên”. Trong việc công, bản thân Người đã nhiều lần bàn đến việc tẩy sạch căn bệnh quan liêu, coi thường quần chúng của một số cán bộ, đảng viên: “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”.

Người nói “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó”. Cho đến khi qua đời, Người còn viết trong Di chúc “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Cả cuộc đời Người đã là minh chứng cảm động cho sự nhất quán giữa nói và làm đạo đức. Nhờ kiên trì thực hành đạo đức, Người đã để lại cho dân tộc ta một tấm gương sáng ngời về đạo đức của một vị lãnh tụ thực sự của nhân dân.

Hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm có ý nghĩa rất to lớn, là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, góp phần cho Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ có hiệu quả hơn và thiết thực hơn./.

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐỐI VỚI LÀM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1.Sự cần thiết...

2. Nội dung học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

2.1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

- Trách nhiệm với lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Cương lĩnh, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Tinh thần trách nhiệm trong những công việc cụ thể, hàng ngày

- Tinh thần trách nhiệm trong chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân.

2.2 Đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng

- Đạo đức là gốc; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng

- Từ thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng hiện nay. Giáo dục đạo đức là một trong những giải pháp cơ bản.

- Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ cũng phải đặt lợi ích của Đảng ra trước 

- Chống chủ nghĩa cá nhân trước hết phải chống từ trong Đảng và trong bộ máy quản lý nhà nước.

2.3. Phát huy giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng

- Thực hiện “nói đi đôi với làm” là phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng

- Khắc phục bệnh nói dối, làm sai, dối cấp trên, dối dân, tham nhũng, bao che khuyết điểm... đang gây bức xúc trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân.

- Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu. “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”

2.4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng

- Yêu cầu và phương thức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

- Yêu cầu và nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

- Là một nguyên tắc thực hành đạo đức: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”

- Đảng cầm quyền, cơ chế thị trường và nguy cơ thoái hóa, biến chất của các tổ chức Đảng, sa ngã cán bộ, đảng viên, công chức khi có quyền lực

- Trong bối cảnh hiện nay, rất cần học tập và làm theo lời dạy của Bác: “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”

- Thực tiễn kết hợp thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong hơn một năm qua

- Tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong học tập và làm theo Bác Hồ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được nhân dân ngưỡng vọng  

3. Một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn hiện nay

3.1. Tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài

- Có nhận thức đúng để có hành động đúng

- Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, hướng con người vào những chuẩn chân - thiện – mỹ, nhất là với thế hệ trẻ.

- Tiếp tục cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của mỗi giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội, ngành nghề

- Tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân.

3.2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

- Giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng

- Nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất được nhân dân quan tâm

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng, có lộ trình và thời gian khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm.

- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư 

3.3. Coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện

- Xác định rõ trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư

- Phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm

3.4. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật; tăng cường tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước

- Vai trò của cơ chế, chính sách, pháp luật trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế và xây dựng nhà nước pháp quyền.

- Tăng cường sự nghiêm minh của pháp luật "luật pháp bất vị thân" 

- Phát huy vai trò tích cực của dư luận xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng

- Phát huy dân chủ trong Đảng và thực hiện kỷ luật đảng thật sự nghiêm minh  

3.5.Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân...

- Có cơ chế để nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng; động viên, khuyến khích và tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên

- Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức

- Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI  về dân vận

- Đẩy mạnh tuyên truyền, về người tốt, việc tốt.

3.6. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó, máu thịt, sống còn giữa Đảng và nhân dân

- Lời dặn của  Bác:  “Các đồng chí từ Trung ương đến chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

- Xác định đây là trách nhiệm hàng đầu, trước hết là của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp

- Để đoàn kết Đảng với dân, phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân...

- Tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

- Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” 

 

C. Về hướng dẫn thực hiện của Ban Tuyên giáo Trung ương (Hướng dẫn 96-HD/BTGTW, ngày 05-12-2013)

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên, nhân dân

- Gắn với chủ đề toàn khóa (đã quán triệt trong 2 năm 2011, 2012) và chủ đề 2013

- Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân

II.Nội dung liên hệ

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

- Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

- Thảo luận về các giải pháp nêu trong tài liệu, gắn với thực tiễn hiện nay

- Mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức… tự xác định phương hướng phấn đấu

III.Tổ chức học tập và tuyên truyền

- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận chủ đề trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan đơn vị.

- Cấp tỉnh, huyện có thể tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên. Đảng bộ cơ sở có thể tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho cán bộ, đảng viên.

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên để tuyên truyền, quán triệt nội dung chuyên đề

- Thời gian: trong suốt năm 2014.

- Tài liệu: Theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

THAM KHẢO

Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về các hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Trong các bài viết, bài nói của mình, rất nhiều lần Bác Hồ đề cập đến vấn đề chống các hiện tượng tiêu cực để nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những bài viết của Bác phân tích nhẹ nhàng, dể hiểu và rất gần gũi với đời sống thường nhật của mỗi chúng ta, mà Bác là điển hình của việc thực hiện những ý kiến đó. Nhân dịp Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 với chuyên đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” xin giới thiệu với bạn đọc hai bức thư Bác Hồ đã viết cách đây gần 70 năm, trong đó Bác đã chỉ ra các hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên vẫn còn nguyên tính thời sự.

Bác Hồ năm 1945

Tháng 10 năm 1945, ngay sau khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, tuy phải dồn tâm sức lãnh đạo nhà nước còn non trẻ, với biết bao thử thách “thù trong, giặc ngoài”, đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng trước những biểu hiện tiêu cực xuất hiện trong một số cán bộ, đảng viên, Bác Hồ đã viết bức thư “Gởi các ủy ban Nhân dân cán bộ, tỉnh, huyện và làng”. Sau khi khẳng định nhờ Chính phủ lãnh đạo khôn khéo mà chúng ta đã bẻ gãy xiềng xích nô lệ, giành được độc lập tự do, Bác viết: “Nếu không có nhân dân thì không đủ lực lượng; nếu không có Chính phủ thì không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết một khối . Ngày nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập, mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì. Chính phủ ta đã hứa với nhân dân sẽ cố gắng làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc. Trong việc thiết kế nước nhà, sửa sang mọi việc phải làm dần dần, không thể một tháng, một năm mà làm được hết. Song, ngay từ bước đầu, chúng ta phải theo đúng phương châm. Tất cả phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để giành việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân…”. Và Bác dạy: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh”.

Sau đó Bác đã chỉ ra những lỗi lầm chính, rất nặng nề ở một số người. Đó là:

Trái phép: Những tên việt gian phản quốc chứng cớ rõ ràng thì phải trị đã đành, không ai trách được. Nhưng cũng có lúc vì tư thù, tư oán mà bắt bớ, tịch thu gia sản, làm dân oán thán.

Cậy thế: Cậy mình ở trong ban này, ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao làm vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân, quên rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân.

Hủ hóa: ăn uống cho ngon, mặc muốn cho đẹp, ngày càng xa xỉ, ngày càng lảng mạn, tự hỏi tiền bạc ở đâu mà ra ?, thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên cho đến các cô, các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi, những hao phí đó ai chịu ?.

 Tư túng: Kéo bè, kéo cánh, bà con, bạn hữu mình không tài năng gì cũng chức này, chức nọ. Người có tài có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng, việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì của ai.

Chia rẽ: Bên vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm cho các tầng lớp nhân dân nhượng với nhau, hòa thuận với nhau. Thậm chí có đôi nơi ruộng đất bỏ hoang, nông gia ta thán. Quên rằng lúc này ta phải toàn dân đoàn kết. Không chia già trẻ, giầu nghèo để giữ nền độc lập, chống kẻ thù chung.

Kiêu ngạo: Tưởng mình ở cơ quan của Chính phủ là thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mệnh” lên. Không biết thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai tín của Chính phủ.

Rồi Bác kết luận: “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nếu ai không phạm những lỗi lầm trên thì chú ý tránh đi và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những sai lầm trên này thì phải hết sức sửa chữa, nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung. Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ công minh, chính trực vào lòng. Mong các bạn tiến bộ”.

Đến ngày 1/3/1947, Bác Hồ viết tiếp một lá thư “Gởi các đồng chí Bắc bộ”. Trong thư lần này, Bác nói nhiều hơn, sát thực hơn, kiên quyết hơn; Bác nhấn mạnh: “Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau đây:

Địa phương chủ nghĩa: Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ. Làm việc ở bộ phận nào chỉ biết bênh vực, vun đắp cho bộ phận ấy. Do khuyết điểm đó mà sinh ra những việc, xem qua như không có quan hệ gì mấy, kỳ thực rất có hại cho kế hoạch chung.

Thí dụ: Muốn lấy tất cả cán bộ và vật liệu cho địa phương mình, không bằng lòng để cấp trên điều động cán bộ và vật liệu đến những nơi cần thiết.

Óc bè phái: Ai hẩu (2) với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe. Đó là một khuyết điểm rất có hại. Nó làm cho đoàn thể mấy cán bộ, kém nhất trí, thường hỏng việc. Đó là một chứng bệnh rất nguy hiểm.

Óc quân phiện, quan liêu: Khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông vua con ở vùng đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh hẹo. Đối với cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới thì cậy quyền lấn át. Đối với quần chúng ra vẽ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi. Cái đầu óc “ông tướng, bà tướng” ấy đã gây ra bao ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp trên xa cấp dưới, đoàn thể xa nhân dân.

Óc hẹp hòi: Chúng ta phải nhớ rằng: Người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được. Tư tưởng hẹp hòi, thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi không thể phát triển.

Ham chuộng hình thức: Việc gì cũng không xét đến kết quả thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về hình thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai. Thí dụ: Nhiều nơi, những hình thức tuyên truyền cổ động chỉ biết kẻ khẩu hiệu, trương cờ biển và trang hoàng nhà thông tin tuyên truyền cho đẹp, lập chòi diễn thuyết chỉ làm vì, còn hàng ngày không chịu gần gũi quần chúng để giải thích cho họ hiểu chu đáo những chủ trương của đoàn thể.

Làm việc lối bàn giấy: Thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay 5 ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công việc và để chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị quyết cấp trên gởi xuống các địa phương có thực hiện được hay không, các đồng chí cũng không biết đến. Cái lối làm việc như vậy rất có hại. Nó làm cho chúng ta không đi sát phong trào, không hiểu rõ được tình hình bên dưới. Cho nên phần nhiều chủ trương của chúng ta không thi hành được đến nơi, đến chốn.

Vô kỷ luật- kỷ luật không nghiêm: Trong những vùng chiến tranh lan đến, một số đồng chí đã tự bỏ địa phương mình chạy sang vùng khác làm việc mà không hề có quyết định của đoàn thể, của cấp trên. Như vậy các đồng chí không những đã biểu lộ tinh thần kém cỏi, việc nào dể hay ưa thích thì làm, việc nào khó khăn, không ưa thích thì bỏ, mà các đồng chí còn tỏ ra khinh thường kỷ luật của đoàn thể, làm rối loạn hàng ngũ của đoàn thể. Nhiều nơi, các đồng chí phạm lỗi, nhưng không bị trừng phạt xứng đáng, có đồng chí bị hạ tầng công tác nơi này, đi nơi khác lại ở nguyên cấp hay chỉ hạ tầng công tác theo hình thức nhưng vẫn ở cấp bộ cũ làm việc. Có đồng chí đáng phải trừng phạt, nhưng vì cảm tình nể nang chỉ phê bình cảnh cáo qua loa cho xong chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy cho nay, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể. Thi hành kỷ luật như vậy làm cho các đồng chí không những không biết sửa lỗi mình mà còn khinh thường kỷ luật. Tai hại hơn nữa, nếu kỷ luật của đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta.

Ích kỷ- hủ hóa: Có những đồng chí còn giữ óc địa vị, cố tranh cho được ủy viên này, chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn ngon, mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn lo việc công. Đạo đức cách mạng thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng mặc. Có những đồng chí hay có tính kiêu ngạo, tự mãn, cho mình là cựu chính trị phạm, là người của Mặt trận là giỏi hơn ai hết, ai cũng không bằng mình. Vẫn biết Việt Minh là một đoàn thể gồm những người yêu nước; vẫn biết nhà pha đế quốc là nơi huấn luyện. Nhưng hẳn rằng, ngoài Việt Minh còn có bao nhiêu người hay người giỏi mà Việt Minh chưa tổ chức được. Vả lại, nếu chính trị phạm, nếu người của Mặt trận là giỏi hơn ai hết thì những người không có hân hạnh ở tù, những người chưa vào Mặt trận là những người vô tài, vô dụng cả sao (?). Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ, phải nhớ câu nói của ông thầy chúng ta “phải học, học thêm, học mãi”. Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm. Có đồng chí còn giữ thói “một người làm quan cả họ được nhờ”, đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này, việc kia, làm được hay không mặc kệ. Hỏng việc đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được.

Rồi Bác kết luận: “Vẫn biết các đồng chí nói chung có nhiều ưu điểm như: nhẫn nại, chịu khó, tháo vát, nhiều sáng kiến, đó là những đức tính rất quý, nhưng chưa đủ. Các đồng chí cần phải đem căn bản tốt đó mà kiên quyết khắc phục những khuyết điểm vừa kể trên thì chúng ta mới đi đến hoàn toàn thắng lợi”. (…)

*

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đặc biệt, năm 2014 Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị quyết định triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đọc lại những điều dạy bảo, soi tấm gương mẫu mực của Bác Hồ về vấn đề chống các hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thiết nghĩ, mỗi chúng ta, hàng ngày bỏ ra chút ít thời gian nhất định để đọc đi, đọc lại, suy ngẫm những lời dạy bảo, những mẫu chuyện, những bài viết, bài nói chuyện, việc làm của Bác… và học tập, noi theo, làm theo tấm gương mẫu mực của Người là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện mình trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu, nhất là đối với tuổi trẻ, góp phần thành công chung của nội dung “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”./.

 

 

Bình luận

Bản quyền của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Tp.HCM

Thiết kế website Công Nghệ Việt

thống kê

Đang online:

Lượt truy cập: 303227

thi cong noi that van phong, bom cong nghiep, bom ebara, quat cong nghiep, cty to chuc su kien tphcm, phuong phap nuoi tom, rut ham cau