Bác Hồ trong tim tôi

BÀI DỰ THI SỐ 29
0
06-11-2014 09:31:49

Ngày 18/09/1954 trước Đền Hạ thuộc Đền Vua Hùng , Phú Thọ. Bác Hồ đã nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Tiên Phong chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô. Bác căn dặn “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời Bác dạy không chỉ đối với quân đội mà còn đối với toàn Đảng, toàn dân. Lời dạy này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là khi đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ, hy sinh, dân tộc ta đã tạo nên một truyền thống đoàn kết, anh dũng, kiên cường, thông minh, sáng tạo, và  tinh thần độc lập, tự chủ. Vì thế, nhân dân ta đã làm nên những chiến công hiển hách, xây dựng đất nước, khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Các Vua Hùng là người đã viết nên những trang sử vẻ vang ấy, và truyền nối cho muôn đời con cháu đến hôm nay và cả mai sau.

Ngày nay, trong một thế giới đang diễn ra mạnh mẽ quá trình toàn cầu hóa, đan xen nhiều mối quan hệ phức tạp, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, đấu tranh gay gắt giữa các nước, giữa các nền chính trị, kinh tế và văn hóa khác nhau, sự hưng thịnh hay tồn vong của mỗi quốc gia, dân tộc không còn chỉ là chuyện riêng của từng quốc gia hay dân tộc. Điều đó đã tạo ra cả thời cơ và thách thức với mọi quốc gia, nhất là với các nước nhỏ trong việc bảo vệ lợi ích, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trong bối cảnh đó, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và trên thế giới trong những năm gần đây, hơn bao giờ hết, đòi hỏi đất nước ta phải phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức mạnh tổng hợp, nội lực của đất nước về mọi mặt; đồng thời phải luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thời nào cũng thế, nhân dân ta không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào làm xâm hại lợi ích của đất nước, của dân tộc. Đó chính là đạo lý thiêng liêng nhất và là pháp lý công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người con đất Việt. Điều nhân dân ta cần và tôn vinh là những người yêu nước chân chính, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng của mình vì lợi ích chung của đất nước, thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm thiết thực, cụ thể có lợi cho dân, cho nước như lời Bác Hồ dạy: Cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cố hết sức làm, cái gì có hại cho dân, cho nước thì cố hết sức tránh. Vì vậy, để góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mỗi người chúng ta, dù làm gì, ở bất kỳ vị trí làm việc, công tác nào, cũng phải làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, chức trách của mình, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các thói hư, tật xấu, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm. Chúng ta không thể chấp nhận những người miệng nói yêu nước nhưng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm” mà tham nhũng, lãng phí, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, làm nghèo, suy yếu đất nước. Đây là “giặc nội xâm”, là những “khối u” trên cơ thể đất nước cần phải cắt bỏ.

Trước tiên tôi cảm thấy tự hào khi Việt Nam có ngày giỗ tổ Hùng Vương để tưởng nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng. Đây là ngày để cả dân tộc Việt Nam thể hiện lòng tôn kính đến các bậc tổ tiên của chúng ta “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”.

Đối với bản thân tôi, để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc như lời Bác Hồ dạy. Chúng ta cần không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhận thức được vai trò và vị trí của bản thân trong việc đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với vị trí là công dân Việt Nam, tôi luôn cố gắng tuân thủ những chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Luôn ý thức gắn kết chặt chẽ, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh tại nơi làm việc và địa phương nơi cư trú. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội vì lợi ích của cộng đồng. Luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm trong công việc để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với vai trò là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác và phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Luôn giữ vững quan điểm và lập trường tư tưởng vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết và thống nhất trong Đảng.

Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường của dân tộc, những bài học giữ nước của cha ông, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của đất nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất, nhân dân ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc do cha ông để lại để trao truyền cho muôn đời con cháu mai sau./.

 

 

Tin tức khác
Bình luận

Bản quyền của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Tp.HCM

Thiết kế website Công Nghệ Việt

thống kê

Đang online:

Lượt truy cập: 303227

thi cong noi that van phong, bom cong nghiep, bom ebara, quat cong nghiep, cty to chuc su kien tphcm, phuong phap nuoi tom, rut ham cau