Bác Hồ trong tim tôi

BÀI DỰ THI SỐ 27
0
06-11-2014 09:29:59

Thế hệ trẻ chúng ta không ai may mắn được gặp Bác Hồ, nói chuyện với Bác, nhưng hình ảnh về Bác thì thật gần gũi, gần gũi như chính những người ruột thịt, những người máu mủ của chúng ta vậy. Khi nhỏ, đến trường chúng ta biết đến Năm điều Bác Hồ dạy, vào Đội, lớn lên chúng ta phấn đấu được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, rồi cao hơn nữa là sẽ phấn đấu không ngừng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bất cứ khi nào, thời điểm nào, tên gọi Bác Hồ, hình ảnh về một vị lãnh tụ, người đã mở đường cho chúng ta đi, vẫn mãi sát cánh bên chúng ta, dìu dắt, động viên và răn bảo chúng ta.

Bác Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, tuy Bác đã đi xa, nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng.

Qua tiếp thu chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” do cơ quan triển khai, tôi nhận thức được rằng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức. Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” và “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. 

Trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, đại đa số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đang phấn đấu hết sức mình để thực hiện các mục tiêu cách mạng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn  không ít  một bộ phậncán bộ đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đã làm giảm sự thống nhất và niềm tin trong Đảng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” có ý nghĩa hết sức quan trọng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Theo tôi, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” là việc làm quan trọng, cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay; chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tạo điều kiện khơi dậy, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống, khắc phục cách nói không đi đôi với làm, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành phát triển các giá trị đạo đức, xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống văn minh, quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Tôi tin rằng sau khi học tập chuyên đề này xã hội ta sẽ có bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Để làm tốt việc “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” bản thân tôi có những suy nghỉ như sau:

1/- Ý thức học tập tự giác là cách tốt nhất để tự rèn luyện mình trở thành người cán bộ, công chức viên chức thật sự trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu, góp phần vào thành công chung của nội dung triển khai "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm do cơ quan triển khai.

2/- Mỗi cán bộ công chức viên chức cơ quan phải tự rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức, cần nêu cao trách nhiệm, luôn đi đầu nêu gương và đề ra phương hướng phấn đấu cho bản thân mình.

3/-Lãnh đạo cơ quan cần đẩy mạnh  công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Di chúc của Bác.

4/-Cơ quan cần xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phải có kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện.         

Tin tức khác
Bình luận

Bản quyền của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Tp.HCM

Thiết kế website Công Nghệ Việt

thống kê

Đang online:

Lượt truy cập: 303227

thi cong noi that van phong, bom cong nghiep, bom ebara, quat cong nghiep, cty to chuc su kien tphcm, phuong phap nuoi tom, rut ham cau