Bác Hồ trong tim tôi

BÀI DỰ THI SỐ 2
0
04-11-2014 11:13:59

Kể từ Đại hội lần thứ VI  (1986 -1990) đến nay đã 30 năm, qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự phát triển đất nước. Những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh và ngoại giao đã tạo nên một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và văn minh.

 

Cùng với sự phát triển của đất nước, với vị trí là Đảng lãnh đạo, Đảng ta đã có bước trưởng thành mới, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy cơ và thách thức rất lớn, đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, làm mất lòng tin của nhân dân. Chính vì lẽ đó Đảng ta đã mở cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Bác là tấm gương luôn luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống. Trong đó, điểm nổi bật là phẩm chất trung thành với Đảng, với nước, hiếu với dân; là tầm trí tuệ cao, tri thức uyên bác, nhìn xa trông rộng; có lòng nhân ái bao la đối với mọi người; có lối sống giản dị, thiết thực, hòa đồng, thân thiện với thiên nhiên và xã hội; có tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân; gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày và sâu sát, tỉ mỉ trong công việc. Bác Hồ đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại, đó là sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và một di sản tinh thần rất quý báu là tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do đó, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ luôn cần để mọi người học tập noi theo.

 

Trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay, với những thời cơ và thách thức, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như ánh sáng soi đường. Học tập tư tưởng của Người có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, qua đó làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước. Hiện nay, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài (Vừa hồng vừa chuyên) có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ, là công cụ quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Qua 9 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, đã ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng để không ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa, mỗi tập thể, cá nhân đã học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để có lợi cho nước, cho dân và cho gia đình, xã hội.

 

Là một viên chức Bản thân tôi luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; toàn tâm, toàn ý. Việc làm theo Bác phải được thể hiện bằng hành động thiết thực trong công việc, cuộc sống hàng ngày, tự rèn luyện tự rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức của Bác, tu dưỡng bản thân để nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữ gìn và xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ; luôn có ý thức tự phê bình và phê bình trong quá trình làm việc.Tự giác học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ . Thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ quan và tham gia các hoạt động tập thể tích cực góp phần vào sự thành công chung của tập thể và góp phần nhỏ vào sự phát triển của Đất nước.

Tin tức khác
Bình luận

Bản quyền của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Tp.HCM

Thiết kế website Công Nghệ Việt

thống kê

Đang online:

Lượt truy cập: 303227

thi cong noi that van phong, bom cong nghiep, bom ebara, quat cong nghiep, cty to chuc su kien tphcm, phuong phap nuoi tom, rut ham cau