Tuyên truyền, phổ biến

Luật giám định Tư Pháp
5
19-08-2013 15:13:02

“Nghị định này quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức giám định tư pháp công lập;  việc thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng giám định tư pháp; công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; nhiệm vụ quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hoạt động giám định tư pháp”


Trích nguồn: Thông tấn xã Việt Nam


Trong luật giám định Tư pháp bao gồm 8 chương  46 điều:


Chương I: Những quy định chung.


Chương II: Giám định viên tư pháp.


Chương III: Tổ chức giám định tư pháp.


                      Mục 1: Tổ chức  giám định tư pháp công lập.


                      Mục 2: Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập.


Chương IV: Ngườigiámđịnhtưpháptheovụviệc,  tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.


Chương V: Hoạt động giám định tư pháp.


Chương VI: Chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp.


Chương VII: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp.


Chương VIII: Điều khoản thi hành.
 

Chi tiết nghị định: /templates/pictures/content/Luật giám định Tư Pháp-2003(1).doc

T.A

Bình luận

Bản quyền của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Tp.HCM

Thiết kế website Công Nghệ Việt

thống kê

Đang online:

Lượt truy cập: 303227

thi cong noi that van phong, bom cong nghiep, bom ebara, quat cong nghiep, cty to chuc su kien tphcm, phuong phap nuoi tom, rut ham cau