Phổ biến văn bản

Thông báo về việc vận động ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt năm 2013

07-10-2013 10:07:28

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám Đốc Sở KH & CN; đồng thời phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, BCH Công đoàn Sở KH & CN Tp. HCM kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong sở đóng góp, ủng hộ (tối thiểu) 01 ngày lương để tích cực hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Xem chi tiết »

Thông báo của Sở về việc triển khai thực hiện Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

04-03-2014 11:35:39

Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của QĐ đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người giám định tư pháp.

Xem chi tiết »

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Diễn đàn học tập nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho viên chức

19-03-2014 10:01:40

Căn cứ Quyết định số 028/QĐ-TKNL của Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM ngày 18/7/2013 về việc thành lập Diễn đàn Học tập nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho viên chức.

Xem chi tiết »

Giới thiệu Hiến pháp

05-05-2014 14:17:46

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xem chi tiết »

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

21-05-2014 09:37:12

Để góp phần thực hiện tốt việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; đồng thời, thực hiện Công văn số 1530/BNV-CCVC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Xem chi tiết »

Bản quyền của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Tp.HCM

Thiết kế website Công Nghệ Việt

thống kê

Đang online:

Lượt truy cập: 303227

thi cong noi that van phong, bom cong nghiep, bom ebara, quat cong nghiep, cty to chuc su kien tphcm, phuong phap nuoi tom, rut ham cau